Kosten

Gecontracteerde en ongecontracteerde zorg
Als psychotherapiepraktijk kan ik een contract met de zorgverzekeraar afsluiten, dan kan ik rechtstreeks bij de zorgverzekeraar het behandeltraject declareren. Dit noemt men gecontracteerde zorg.
Ik heb contracten met de meeste verzekeraars, alleen niet met VGZ en Menzis (en de daar aan gelieerde verzekeraars). Voor CZ heb ik alleen een contract voor de generalistische basis GGZ.
Dit betekent echter zeker niet dat mijn overige cliënten hun behandeling niet vergoed krijgen, het gaat alleen net iets anders.

Ongecontracteerde zorg:
Als er sprake is van verzekerde zorg dan valt je behandeling onder de ongecontracteerde zorg.
De vergoeding is dan afhankelijk van je zorgverzekeraar en van je polis. Als je een zogenaamde naturapolis hebt, moet je in de regel een gedeelte zelf betalen (maximaal 25%, raadpleeg je polis of vraag dit na bij je zorgverzekeraar). Als je een zogenaamde restitutiepolis hebt, vergoedt de verzekeraar meestal wel de (volledige) kosten. Informeer dit van te voren bij je verzekeraar om teleurstelling te voorkomen.

Betaling bij ongecontracteerde zorg:
Aan het einde van de behandeling ontvang je de rekening voor de behandeling. Je moet deze zelf aan mij betalen, en vervolgens kun je de factuur indienen bij je zorgverzekeraar.
Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Dit staat los van terugbetaling door de zorgverzekeraar. Je moet de kosten dus zelf ‘voorschieten’.
Ik kan je ook een akte van cessie laten tekenen, dan machtig je mij om voor jou de rekening in te dienen bij de verzekeraar. Deze betaalt dan ook direct aan mij.

Onverzekerde zorg:
Enkele diagnoses worden niet (altijd) vergoed. Daaronder vallen o.m.:
– aanpassingstoornis
– identiteitsprobleem
– partnerrelatieproblemen (indien er geen andere diagnose naast gesteld wordt)
Je moet de behandeling dan zelf betalen.
Tarieven:
Individueel € 95,- per sessie (50 minuten).
Partnerrelatietherapie € 190,- per sessie (1,5 uur)

Lukt het niet om op de afspraak te komen? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Niet afgezegde afspraken worden in rekening gebracht (zie tarieven hierboven) en kunnen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden.